Regulamin

Sprzedaż alkoholu oraz wyrobów tytoniowych osobom nieletnim i nietrzeźwym jest zakazana. Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu.

1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedaż produktów z oferty SKLEPzWHISKY.pl, której właścicielem jest firma:
Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J.
Ul. Jana Kazimierza 30 lok. 7, 01-248 Warszawa,
NIP: 951 226 85 32
REGON: 141579427
KRS: 0000313564
Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Konto Bankowe: 90 1140 2017 0000 4302 0874 1300
możliwa jest wyłącznie osobom pełnoletnimi oraz osobom prawnym.
2. Podmioty i osoby pełnoletnie robiące zakupy w sklepie SKLEPzWHISKY.pl akceptują poniższy regulamin.
3. W celu potwierdzenia wieku sprzedający jest uprawniony do uzyskania od kupującego numeru pesel albo innego dokumentu w celu weryfikacji wieku. W przypadku braku udostępnienia wymaganych dokumentów sprzedający odmówi transakcji.
4. SKLEPzWHISKY.pl sprzedaje produkty tylko na terytorium Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności Ustawą z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawą z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz Kodeksem Cywilnym.
5. SKLEPzWHISKY.pl posiada wszelkie zezwolenia i koncesje do prowadzenia działalności i sprzedaży produktów oferowanych na stronie internetowej.
6. Informacja handlowa przedstawiona na stronie www nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowi zaproszenie do składania ofert.
7. Zgodnie z treścią  art. 70 §2  kodeksu cywilnego umowa sprzedaży odbywa się w miejscu siedziby sprzedającego i dochodzi ona do skutku w momencie odebrania przesyłki przez Kupującego lub inną osobę fizyczną uprawnioną do odbioru przesyłki.

2. Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane tylko przez osobę pełnoletnią lub przez osobę prawną.
2. Zamówienie można złożyć poprzez formularz na stronie www, mailowo oraz telefonicznie 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
3. Kupujący otrzymuję potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą mailową.
4. W celu prawidłowej realizacji zamówienia wymagane jest podanie danych do dostawy takich jak: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, pożądany jest też numer telefoniczny.
5. W wypadku podania błędnych lub nieprawdziwych danych oraz przy okazji braku możliwości kontaktu z klientem, sprzedający ma prawo odstąpić od sprzedaży.
6. Kupujący zobowiązany jest uiścić zapłatę w postaci przelewu bankowego w ciągu nieprzekraczającego terminu 3 dni od złożenia zamówienia.
7. W przypadku braku produktu jest on oznaczony „brak” i uniemożliwia to zamówienie w danej chwili.

3. Cena

1. Wszelkie produkty oferowane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Do oferowanych ceny należy doliczyć kosz transportu.
2. Każdą sprzedaż poprzedzi wystawienie dowodu zakupu w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dowód zakupu wystawiany jest po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedającego.
3. SKLEPzWHISKY.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych produktów w każdej chwili.

4. Płatność

1. Płatność odbywają się, poprzez kartę kredytową i e-przelewy przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24 lub w formie przelewu bankowego. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
2. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

4. Dostawa i zwroty

1. Zakupiony towar może być wydany tylko osobie pełnoletniej, posiadającej dokument potwierdzający swój wiek. Kurier jest uprawniony i zobowiązany do sprawdzenia pełnoletniości osoby odbierającej przesyłkę zanim zostanie ona wydana. Osobom nietrzeźwym oraz niepełnoletnim przesyłka nie zostanie wydana co jest jednoznaczne z anulacją całej transakcji zakupu.
2. Wysyłka zostanie zrealizowana maksymalnie w przeciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku sprzedającego. W wypadku wydłużenia realizacji do 7 dni kupujący może zrezygnować z zakupu. W takim wypadku sprzedający zobowiązany jest zwrócić środki kupującemu w terminie do 14 dni.
3. Adres dostawy nie musi pokrywać się z adresem zamieszkania kupującego.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wysyłce spowodowane błędnym podaniem danych adresowych Kupującego lub jego zwłoką w odbiorze przesyłki, jak również okolicznościami za które odpowiedzialny jest dostawca przesyłki.
5. Koszty przesyłek.
a) Koszt przesyłki kurierskiej: 27.90 zł (w przypadku płatności przelewem albo kartą kredytową)
b) Koszt paczki/listu do 1 kg zawierającej drobne przedmioty realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej: – 15 zł (w przypadku płatności przelewem albo kartą kredytową)
g) Dostawa towarów o wartości brutto powyżej 700 zł realizowana jest na koszt Sprzedającego
6. Kupujący ma możliwość zwrotu zakupionego produktu do 14 dni od obioru przesyłki, ale towar musi być nienaruszony ze wszystkimi elementami (szklanki, certyfikaty), pudełko nie może być uszkodzone, konieczny jest paragon lub faktura oraz pismo o rezygnacji z transakcji. Przesyłka towaru jest na kosz kupującego.
7. Zwrot pieniędzy za odesłany towar nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki przez sprzedającego.
8. W chwili dostarczenia Produktu odbiorca może zostać poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru.
9. Wszelkie ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na odbiorcę w momencie doręczenia.
10. Przy otwieraniu Produktu odbiorca musi uważać, aby go nie uszkodzić, szczególnie w przypadku posługiwania się ostrymi narzędziami.

5. Reklamacje

1. Sprzedający dopuszcza możliwość reklamacji przedmiotu w terminie 7 dni od odbioru, aczkolwiek muszą być zachowane następujące warunki:
– Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze od kuriera. Aby upewnić się czy zakupiony produkt jest właściwy i czy wszystkie elementy zakupionego produktu zostały przesłane, należy otworzyć paczkę w obecności kuriera. W przypadku jakichkolwiek usterek, wad produktu, a także niewłaściwej ilości przedmiotów znajdującej się w paczce, Kupujący (Klient) musi wypełnić  protokół szkody i bezwzględnie dopilnować aby kurier, bądź osoba go reprezentująca złożyła podpis w protokole, pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.
– Odesłanie produktu w stanie  kompletnym, z elementami którymi zostały wysłane do odbiorcy (paragon bądź faktura VAT, karton, pudełko, itp.) na adres:
Pick and Taste Łukasz Sosiński, Piotr Kołodziejczak Sp. J., Ul. Jana Kazimierza 30 lok. 7, 01-248 Warszawa, NIP: 951 226 85 32 z dopiskiem „Reklamacja”
2. W przypadku uwzględnia reklamacji całkowity koszt towaru przelewany jest w ciągu 14 dni na rachunek kupującego. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

1. Wszelkie udostępnione dane przez kupującego wykorzystywane są jedyne w celu realizacji zamówienia i mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, nie zostaną przekazane osobom trzecim.
2. Dane oznaczone gwiazdką „*” są niezbędne do sfinalizowania transakcji zakupu. Data urodzenia jest wymagana w celu weryfikacji pełnoletniości Kupującego.
3. SKLEPzWHISKY.pl działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Kupujący ma prawo do domagania się wglądu, usunięcia i zmiany swoich danych osobowych.

7. Reklama na Stronie

Dołożymy wszelkich starań, aby przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących reklamy oraz informacji odnoszących się do Strony.

Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Warunki Korzystania obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.

Układ oraz zawartość serwisu SKLEPzWHISKY.pl pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części serwisu bądź jego zawartości w tym zdjęć, bez zgody Sprzedawcy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i innych prawach pokrewnych.

ZAMKNIJ
  • Brak kategorii
Dodaj do koszyka