Szanowni Państwo,
W związku z obecnym porządkiem prawnym (a konkretnie wyrokiem Najwyższego Sądu Apelacyjnego GSK 2566/14 z dnia 21 kwietnia 2016) jednoznacznie określającym wysyłkową sprzedaż alkoholu (w tym przez sklepy internetowe) jako łamiącą prawo, zakończyliśmy działalność naszej strony.

Było nam bardzo miło współpracować z Państwem, mamy nadzieję, że polska legislatura w niedalekiej przyszłości zmieni przepisy na przyjazne zarówno przedsiębiorcom, jak i przede wszystkim konsumentom, pozwalając nam ponownie zaoferować wyjątkowe okazy whisky.

Do usłyszenia,
Załoga Sklepzwhisky.pl

Najlepszy sklep z whisky online!

Witamy serdecznie na stronie internetowego sklepu z alkoholem. Specjalizujemy się w whisky ale na stronie znajdziecie Państwo również ciekawą selekcję win, szampanów czy win musujących. Nasz sklep z whisky prowadzi również szkolenia i degustacje ze szlachetnych alkoholi oraz cygar. Oczywiście wszystkie whisky są dostępne online, ale zapraszamy również do kontaktu telefonicznego
ZAMKNIJ
 • Brak kategorii
Dodaj do koszyka

Szanowni Państwo.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklepzwhisky.pl Sp. z o. o.

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), a także na podstawie udzielonej zgody, wedle art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy i Pani/Pana zgoda.

 • Podczas składania zamówienia Pani/Pan może wyrazić także osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera, wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania umowy.

 • Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom spółki lub za Pani/Pana zgodą także innym upoważnionym osobom.

 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej umowy, na co nie jest wymaga odrębna zgoda.

 • Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na możliwość zrealizowania zawartej umowy. Bez podana tych danych umowa nie będzie mogła być zrealizowana.

 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, w przypadku jej udzielenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: sklep@sklep-domwhisky.pl .

 • W przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy, wedle art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na co obowiązujące przepisy nie wymagają Pani/Pana zgody, okres przetwarzania danych osobowych wynosić będzie sześć lat, co wynika m.in. z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej dla celów odpowiednich rozliczeń z organami państwowymi.

 • Pomimo cofnięcia zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych. To samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 • Na nieprawidłowe przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem/Pozdrawiamy
Zespół Sklep z Whisky.pl